ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 362

University of Liberia

University of Liberia – liberyjski uniwersytet publiczny, zbudowany w Monrowii z polecenia rządu w 1851 roku, zaś otwarty w 1863, jako Liberia College. Uniwersytetem stał się w 1951 roku. Jest jedną z najstarszych instytucji edukacji wyższej w Af ...

Ministrowie spraw zagranicznych Liberii

Lista ministrów spraw zagranicznych Liberii. Wcześniej sprawujący tę funkcję nazywani byli Sekretarzami Stanu. Thomas Nimely, 2003–2006 Edwin Barclay, 1920–1930 Henry Boimah Fahnbulleh, 1981–1983 Dorothy Musuleng-Cooper, 1994–1995 John Bernard Bl ...

Dżuma Ahmad Atika

Dżuma Ahmad Atika – libijski polityk, od 2012 deputowany Powszechnego Kongresu Narodowego, z kolei od 28 maja 2013 do 25 czerwca 2013 pełniący obowiązki przewodniczącego tego organu. W pierwszej elekcji do parlamentu po libijskiej wojnie domowej, ...

Chalifa al-Ghuwajl

Chalifa Muhammad al-Ghuwajl – libijski inżynier i polityk. 31 marca 2015 został powołany przez nieuznawany na arenie międzynarodowej parlament Libii – islamistyczny Powszechny Kongres Narodowy na stanowisko premiera. Jego rząd nie jest uznawany z ...

Przywódcy Libii

Abd al-Ati al-Ubajdi: 2 marca 1979 – 7 stycznia 1981 Miftah al-Usta Umar: 15 lutego 1984 – 7 października 1990 Muhammad Abu al-Kasim az-Zuwajj: 26 stycznia 2010 – 23 sierpnia 2011 Imbarak Abd Allah asz-Szamich: 5 marca 2009 – 26 stycznia 2010 Mu’ ...

Osorkon II

Osorkon II – faraon, władca starożytnego Egiptu, z XXII dynastii libijskiej, prawdopodobnie panował w latach 875-837 p.n.e. Był synem Takelota i królowej Kapes. Problem z jednoznacznym identyfikowaniem władców XXII i XXIII dynastii polega na tym, ...

Szeszonk I

Szeszonk I – faraon, władca starożytnego Egiptu, założyciel XXII dynastii libijskiej, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Prawdopodobnie panował w latach 946-925 p.n.e. Był synem Nimlota i Tanetsepeh. Objął tron po śmierci swego poprzednika, ...

Szabaka

Szabaka lub Szabako – władca kuszycki rezydujący w Napacie, a następnie faraon – władca starożytnego Egiptu z czasów końca Trzeciego Okresu Przejściowego, zaliczany do XXV dynastii kuszyckiej, rezydujący najpierw w Tebach, a następnie w Memfis. B ...

Senuseret I

Senuseret I – faraon, władca starożytnego Egiptu z XII dynastii, z czasów Średniego Państwa. Prawdopodobnie panował, wraz ze swym ojcem od 1956 p.n.e., samodzielnie w latach 1947-1914 p.n.e. i wraz ze swym synem – Amenamhatem II – do 1911 p.n.e. ...

Karmenu Vella

Karmenu Vella – maltański polityk, inżynier i menedżer, były minister w różnych resortach, działacz Partii Pracy, wieloletni deputowany krajowy, członek Komisji Europejskiej.

Bitwa pod Salmą

Bitwa pod Salmą – walki na terenach wiejskich pod Salmą w muhafazie Latakia, rozpoczęte 4 sierpnia 2013 operacją rebeliantów "Wyzwolenie Wybrzeża” i zakończone piętnaście dni później odparciem bojowników przez syryjskie siły rządowe. W wyniku wal ...

Willi Frommelt

Willi Frommelt – narciarz alpejski z Liechtensteinu, brązowy medalista olimpijski oraz czterokrotny medalista mistrzostw świata.

Partie polityczne Liechtensteinu

Partie polityczne Liechtensteinu – ugrupowania polityczne funkcjonujące w liechtensteińskim systemie wielopartyjnym. Od lat w system polityczny Liechtensteinu zdominowany był przez dwie, założone w okresie międzywojennym, partie: Postępową Partię ...

Mario Frick

Ukończył szkołę średnią w Vaduz, a w 1989 studia prawnicze na Uniwersytecie w St. Gallen. Doktoryzował się w 1991. W latach 1991–1993 był urzędnikiem służby prawnej w ramach administracji państwowej Liechtensteinu. W tym samym okresie zasiadał w ...

Litewscy Chrześcijańscy Demokraci

Ugrupowanie, założone w 1989, formalnie zarejestrowano w 1990 jako Litewską Partię Chrześcijańskich Demokratów lit. Lietuvos krikščionių demokratų partija. Nawiązywało tym samym do przedwojennej formacji politycznej o takiej nazwie, aktywnej szcz ...

Gediminas Jakavonis

W 1981 ukończył ekonomię na Uniwersytecie Państwowym w Wilnie na wydziale Ekonomii Przemysłowej. W 1998 uczęszczał do Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego w Waszyngtonie. W 2003 i 2004 roku odbył staż w George Washington Center w USA i Gar ...

Litewski Związek Centrum

Litewski Związek Centrum – litewska liberalna i centrowa partia polityczna, działająca w latach 1993–2003. Partia powstała w 1993 na bazie Litewskiego Ruchu Centrum, który rok wcześniej uzyskał dwa mandaty w Sejmie, na jej czele stanął deputowany ...

Litewski Związek Liberałów

Ugrupowanie zostało założone w 1990 na bazie "klubów liberalnych" powoływanych w tym okresie m.in. w Kownie i na Uniwersytecie Wileńskim. Do LLS przystąpiła grupa niespełna dziesięciu posłów, głównie wywodzących się z KPL. Na czele Związku stanął ...

Wojna litewsko-moskiewska (1492–1494)

Główną przyczyną wybuchu wojny było dążenie wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego do oderwania od Litwy Księstw Wierchowskich, położonych w dorzeczu górnej Oki. Wobec osłabienia kontroli litewskiej nad tym terytorium miejscowi książę ...

Święto Morza (Kłajpeda)

Święto Morza - coroczne święto, odbywające się tradycyjnie w ostatni weekend lipca, w Kłajpedzie. Podczas festiwalu, w mieście ma miejsce wiele kulturalnych, sportowych i rozrywkowych imprez: koncertów, występów i widowisk. Większość wydarzeń jes ...

Eparchia wileńska i litewska

Eparchia wileńska i litewska została powołana w 1839 w czasie synodu w Połocku, kiedy duchowni uniccy służący w Imperium Rosyjskim, z wyjątkiem diecezji chełmskiej, pod naciskiem władz carskich ogłosili wolę powrotu do prawosławia. Granice nowo p ...

Unia wileńsko-radomska

Unia wileńsko-radomska oddała dożywotnio rządy na Litwie Witoldowi jako wielkiemu księciu z zachowaniem dla Władysława Jagiełły władzy zwierzchniej.

Związek Liberałów i Centrum

Ugrupowanie to powstało w 2003 w wyniku połączenia Litewskiego Związku Liberałów, Litewskiego Związku Centrum oraz Nowoczesnych Chrześcijańskich Demokratów. Na jego czele stanął mer Wilna Artūras Zuokas. Nowo utworzona frakcja w Sejmie pod koniec ...

Unia w Krewie

Unia w Krewie lub układ w Krewie, rzadziej umowa krewsko-wołkowyska – akt wydany 14 sierpnia 1385 roku przez wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę w Krewie, stanowiący jego zobowiązania przedślubne wobec Królestwa Polskiego. Wydanie a ...

Paulius Saudargas

W 2001 ukończył studia fizyczne na Uniwersytecie Wileńskim. Dwa lata później uzyskał magisterium z zakresu biofizyki. W latach 1999–2000 pracował jako starszy specjalista w jednym z departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2003 zajmował si ...

Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa

Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa – luksemburska centroprawicowa i chrześcijańsko demokratyczna partia polityczna. Największe ugrupowanie w kraju, powstałe w 1944, biorące udział w większości kolejnych rządów. Opowiada się za ścisłą integrac ...

Franz Fayot

Franz Fayot – luksemburski polityk i prawnik, parlamentarzysta, od 2019 przewodniczący Luksemburskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, od 2020 minister.

Wojna golubska

W obliczu wybuchu wojen husyckich w Czechach król Zygmunt Luksemburski ogłosił 6 grudnia 1420 roku we Wrocławiu zupełnie niekorzystny dla strony polskiej wyrok w sporze polsko-krzyżackim. Rozłam pomiędzy królem Zygmuntem a Władysławem Jagiełłą pr ...

Luksemburg

Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga – państwo, położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO.

Isabel Wiseler-Santos Lima

Isabel Wiseler-Santos Lima – luksemburska polityk, nauczycielka i samorządowiec, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Historia Polski (1320–1386)

Historia Polski – 20 stycznia 1320 w Krakowie został koronowany Władysław Łokietek. Tę datę uznaje się za moment odtworzenia zjednoczonego Królestwa Polskiego, które w 1386 związało się unią personalną z Wielkim Księstwem Litewskim. W tym okresie ...

Stosunki Turcji z Unią Europejską

Proces akcesyjny Turcji – proces negocjacyjny w sprawie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej formalnie rozpoczął się wraz ze złożeniem przez ten kraj oficjalnej aplikacji, 14 kwietnia 1987. Jednak już wcześniej, w roku 1963, UE przyznała Tur ...

Marc Angel

Marc Angel – luksemburski polityk i nauczyciel, działacz Luksemburskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, deputowany krajowy, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Zjazd łucki

Zjazd łucki – zjazd monarchów europejskich z 1429 roku, którzy obradowali nad obroną Europy przed imperium osmańskim. Zjazd odbył się na zamku w Łucku, trwał od 6 stycznia 1429 przez 13 tygodni. Wśród obecnych w Łucku władców byli: wielki książę ...

Félix Braz

Félix Braz – luksemburski polityk portugalskiego pochodzenia, parlamentarzysta, w latach 2013–2019 minister sprawiedliwości Luksemburga, od 2018 do 2019 wicepremier.

Bauler (powiat Eifel Bitburg-Prüm)

Bauler – miejscowość i gmina w Niemczech, położona w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm, wchodzi w skład gminy związkowej Südeifel. Do 30 czerwca 2014 wchodziła w skład gminy związkowej Neuerburg. Leży przy granicy ...

Łotewska Droga

Łotewska Droga – liberalna partia polityczna na Łotwie, jeden z podmiotów centroprawicowej koalicji rządzącej krajem od 2007 do 2009, następnie część zjednoczonej partii LPP/LC.

Iveta Grigule

Iveta Grigule-Pēterse – łotewska polityk, samorządowiec i urzędniczka samorządowa, poseł na Sejm, deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Dla Ojczyzny i Wolności/Łotewski Narodowy Ruch Niepodległości

Dla Ojczyzny i Wolności/Łotewski Narodowy Ruch Niepodległości – łotewska partia narodowo-konserwatywna istniejąca w latach 1997–2011, do jesieni 2010 jedno z ugrupowań koalicji centroprawicowej rządzącej na Łotwie, członek Europejskich Konserwaty ...

Andris Vilks

Andris Vilks – łotewski analityk bankowy, finansowy i gospodarczy, były doradca premierów Łotwy, od 2010 do 2014 minister finansów w rządach Valdisa Dombrovskisa i rządzie Laimdoty Straujumy.

Polacy na Łotwie

Polacy na Łotwie – ludność osiadła na terenie obecnej Łotwy od XVI wieku, zamieszkująca głównie wschodnią część kraju, wschodnią część Kurlandii – Semigalię oraz Rygę.

Historia mniejszości polskiej na Łotwie

O ile liczba Polaków na terenie Łotwy nawet w Łatgalii nie była imponująca, to aż do początków niepodległego państwa łotewskiego w ich rękach znajdowała się znaczna część majątków ziemskich. Znane rody polskie posiadali we wschodniej Łotwie aż 13 ...

Māris Gailis

Ukończył studia w Ryskim Instytucie Politechnicznym 1978. Pracował jako główny inżynier w fabryce mebli oraz przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego. Później był dyrektorem departamentu w komitecie kinematografii Łotewskiej SRR 1985–1987 dyrektor c ...

Związek Zielonych i Rolników

Związek Zielonych i Rolników – łotewska centrowa koalicja polityczna utworzona w 2002. W latach 2002–2011 oraz 2014–2019 jeden z podmiotów tworzących centroprawicowe gabinety Łotwy. Przewodniczącym sojuszu pozostaje Edgars Tavars.

Einars Repše

Einars Repše – łotewski polityk, prezes Banku Łotwy, założyciel ugrupowania Nowa Era. Premier Łotwy, minister obrony oraz finansów.

Viola Lāzo

W 1978 ukończyła studia dziennikarskie w Łotewskim Uniwersytecie Państwowym. Była pracownikiem Telewizji Łotewskiej. W 1997 uzyskała mandat radnej Rygi. W latach 1998–2002 zasiadała w Sejmie VII kadencji z rekomendacji Łotewskiej Socjaldemokratyc ...

Albert Camille Vital

Albert Camille Vital urodził się w 1952 w Toliarze. Ukończył francuską École Spéciale Militaire de Saint-Cyr oraz zdobył tytuł inżyniera budownictwa w ZSRR. W latach 2001-2002 kształcił się w Ecole Superieure Militaire Wyższa Szkoła Wojskowa w Pa ...

Monja Roindefo

Monja Roindefo Zafitsimilavo – madagaskarski polityk, od 17 marca do 10 października 2009 premier Wysokiej Władzy Przejściowej u boku Andryego Rajoeliny.

Hassan Saeed

Hassan Saeed, malediwski polityk, prokurator generalny w latach 2003-2007. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2008.

Sten Pentus

W sezonie 2008 Estończyk zadebiutował w Formule Renault 3.5. Reprezentując brytyjską stajnię Comtec Racing, wziął udział w ostatniej rundzie, rozegranej na hiszpańskim torze Circuit de Catalunya. Nie zdobył punktów, będąc sklasyfikowanym w drugie ...