ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 380

Sojusz Rosyjski

Sojusz Rosyjski – litewska partia polityczna skupiająca Rosjan i ludność rosyjskojęzyczną, powstała w 2002 w Kłajpedzie.

Bitwa pod Lubaniem

Po kapitulacji Wilna 12 sierpnia naczelny wódz Armii Wielkiego Księstwa Litewskiego generał lejtnant Michał Wielhorski pozwolił pułkownikowi Stefanowi Grabowskiemu na zorganizowanie głębokiego zagonu na tyły wojsk rosyjskich, by na obszarze Rusi ...

Dywizja Główna Litewska

Dywizja sformowana została w kwietniu 1794 na bazie 1 Dywizji. Działała w rejonie Wilna. Organizowała wyprawy na Soły i Polany. Manewrem na skrzydło Rosjan w lipcu 1794 obroniła Wilno. W sierpniu, po przegranej opuściła miasto i kilkoma komedami ...

Bitwa pod Brześciem

Bitwa pod Brześciem miała miejsce 23 lipca 1792 roku podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792. Dowodzący siłami litewskimi Michał Zabiełło chcąc osłonić drogę na Warszawę podzielił swe wojska. Z tego powodu posłał w kierunku Brześcia Litewskiego sweg ...

Wojna polsko-rosyjska (1792)

Wojna polsko-rosyjska, in. wojna w obronie Konstytucji 3 maja – starcie wojsk Rzeczypospolitej z wojskami rosyjskimi, występującymi dla wsparcia konfederacji targowickiej w celu obalenia ustroju wprowadzonego przez Konstytucję 3 maja.

Bitwa pod Kiejdanami

Bitwa pod Kiejdanami – jedno z bardziej znaczących starć zbrojnych w czasie powstania listopadowego na Kowieńszczyźnie. Bitwa rozegrała się dnia 29 kwietnia 1831 roku między nieregularnymi oddziałami powstańców polsko-litewskich pod dowództwem Ma ...

3 Pułk Przedniej Straży Buławy Polnej Litewskiej

Sformowany w 1776 z chorągwi lekkich. W 1776 roku liczył etatowo 150 żołnierzy. Lustracja dokonana w 1776 roku opisana została następująco: Stan etatowy według "raty marcowej” z 1777 roku wynosił 150 żołnierzy. Początkowo pułk składał się z pięci ...

1399

Gołańcz otrzymała prawa miejskie. 17 lipca – śmierć królowej Jadwigi; koniec dynastii Andegawenów na tronie polskim, początek panowania dynastii Jagiellonów. 12 sierpnia lub 16 sierpnia – Tatarzy pokonali w bitwie nad Worsklą wojska litewsko-rusk ...

1 Pułk Przedniej Straży JKM Wielkiego Księstwa Litewskiego

Sformowany w 1776 z chorągwi lekkich narodowego autoramentu pod nazwą ułanów. W 1776 roku liczył etatowo 374 żołnierzy. Lustracja dokonana w 1776 roku opisana została następująco: Stan faktyczny pułku według "raty marcowej” z 1777 roku wynosił 36 ...

Chorągiew tatarska Dawida Romanowskiego

Chorągiew tatarska Dawida Romanowskiego – chorągiew tatarska jazdy koronnej II połowy XVII wieku. Rotmistrzem chorągwi był Dawid Romanowski. Jej żołnierze brali udział w działaniach zbrojnych wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667 i wojnie polsko-koza ...

Obwód chersoński

Obwód chersoński – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w południowej części Ukrainy, nad Dnieprem, na Nizinie Czarnomorskiej. Stolicą obwodu jest Chersoń. Obwód na północnym zachodzie graniczy z obwodem mikołajowskim, na północy z dniepropietrowskim ...

Chorągiew tatarska Jakuba Polańskiego

Chorągiew tatarska Jakuba Polańskiego – chorągiew tatarska jazdy koronnej połowy XVII wieku. Rotmistrzem chorągwi był Jakub Polański. Jej żołnierze brali udział w działaniach zbrojnych wojny polsko-rosyjskiej 1654 – 1667, m.in. w bitwie pod Cudno ...

Bitwa pod Opsą

Bitwa pod Opsą miała miejsce 26 maja 1792 roku podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792. Bitwa stoczona została w rejonie miasta Opsa pomiędzy częścią rosyjskiego korpusu kniazia Dołgorukiego a pułkiem tatarskim armii Wielkiego Księstwa Litewskiego, ...

Chorągiew tatarska Sulejmanowicza

Chorągiew tatarska Sulejmanowicza – chorągiew tatarska jazdy koronnej II połowy XVII wieku. Rotmistrzem chorągwi był Samuel Sulejmanowicz potrzebne źródło. Jej żołnierze brali udział w działaniach zbrojnych wojny polsko-rosyjskiej 1654 – 1667, m. ...

Zamek w Żytomierzu

Zamek w Żytomierzu – średniowieczny, nieistniejący zamek położony nad Teterowem, w Żytomierzu. Od 1569 siedziba powiatu i starostwa grodowego w województwie kijowskim Rzeczypospolitej. Stary gród ruski został zdobyty w 1320 przez Giedymina. W XIV ...

Wojsko I Rzeczypospolitej

Wojsko I Rzeczypospolitej – siły zbrojne Rzeczypospolitej dowodzone przez dwóch hetmanów wielkich, koronnego i litewskiego, oraz dwóch hetmanów polnych. W rzeczywistości istniały 2 odrębne byty, tj. armia koronna i armia litewska, które w chwili ...

Oziorsk (obwód kaliningradzki)

Oziorsk, Darkiejmy – miasto w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim. W 2017 roku liczyło ok. 4.1 tys. mieszkańców. Miejscowość położona nad rzeką Węgorapą, około 25 kilometrów na południowy zachód od Gusiewa i 20 kilometrów na północny zachód od Gołd ...

21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich

21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich – oddział kawalerii Wojska Polskiego. Pułk został sformowany w lipcu 1920, w Starej Wsi jako 11 pułk konnych strzelców granicznych, później przemianowany na 21 pułk Ułanów Nadwiślańskich. W okresie międzywojennym sta ...

Podlasie

Podlasie – historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej. Historyczne Podlasie obejmuje centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa mazowieckieg ...

Zamek w Szczytnie

Zamek w Szczytnie – zamek zlokalizowany pomiędzy jeziorami: Długim i Domowym Małym, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, zachowany częściowo w formie ruiny. Historia szczycieńskiego zamku sięga 1350 roku., kiedy to na miejscu wcześniejszego, pruskieg ...

Zamek w Piszu

Zamek w Piszu, potocznie: zamek piski – zamek znajdujący się w Piszu. Historia zamku piskiego sięga 1268 roku, kiedy wybudowano "umocniony dom myśliwski”. Jednak data ta jest mało prawdopodobna, aby przed zakończeniem podboju ziem pruskich 1283 r ...

Żeleznodorożnyj

Żeleznodorożnyj, Gierdawy – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim, w rejonie prawdinskim. W 2006 roku liczyło ok. 2.9 tys. mieszkańców.

Gardoty

Gardoty to wieś łańcuchowa. Na dzień 5 czerwca 2010 roku w Gardotach były zameldowane 74 osoby. Miejscowość jest przypisana do rzymskokatolickiej parafii Nawiedzenia NMP w Romanach. Wieś graniczy z miejscowościami: Mroczki, Doliwy, Obrytki, Grzym ...

Czerniachowsk

Czerniachowsk, Wystruć – miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji. Miejscowość położona u ujścia rzeki Instrucz do Pregoły, ok. 90 km na wschód od Kaliningradu i ok. 40 km na południe od Sowiecka, na trasie kolejowej Kaliningrad – Moskwa i międz ...

Jaszuny

Jaszuny – miasteczko na Litwie, położone na południe od Wilna i o 17 km na północny zachód od Solecznik, na skraju Puszczy Rudnickiej. Siedziba gminy Jaszuny, w skład której wchodzi 41 wsi, ponad 5 tys. mieszkańców i jest położone na obszarze 261 ...

Ewangelicko-Luterański Kościół Litwy

Ewangelicko-Luterański Kościół Litwy – kościół luterański na Litwie. Jest członkiem Wspólnoty Porvoo oraz Światowej Federacji Luterańskiej. W 2009 r. liczył około 20 000 członków. W kościele pracuje 25 księży i 2 diakonów, którym przewodniczy bis ...

Brąswałd

Brąswałd – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dywity. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. Wieś na Warmii położona około 8 km na północ od ...

Armia Księstwa Warszawskiego

Armia Księstwa Warszawskiego – siły zbrojne Księstwa Warszawskiego. W ich skład wchodzili: administracja wojskowa, sztab. szkolnictwo wojskowe, służby medyczne, piechurzy: fizylierzy, woltyżerowie i grenadierzy; pociągi kolumna transportu wojskow ...

Chaimas Buršteinas

Urodził się w Rosji sowieckiej w rodzinie ortodoksyjnych żydów. W 1980 rodzina złożyła wniosek o zgodę na wyjazd z ZSRR, który rozpatrzono po siedmiu latach. W okresie oczekiwania na wyjazd był dwukrotnie więziony przez KGB oraz wielokrotnie ares ...

Historia Safedu

Safed – jedno ze starożytnych miast, którego historia sięga epoki brązu. Od XVI wieku miasto jest uznawane za jedno z czterech świętych miast judaizmu. Jest to także centrum żydowskiego mistycyzmu koncentrującego się wokół kabały.

Uniwersytet w Greifswaldzie

Uniwersytet w Greifswaldzie – jeden z najstarszych uniwersytetów w Niemczech i Europie, założony w Greifswalddzie leżącym w okresie założenia na terenie Księstwa Pomorskiego w Świętym Cesarstwie Rzymskim, a obecnie na terenie landu Meklemburgia-P ...

Józef Jundziłł

Urodził się na wsi Hormany w okręgu wileńskim jeszcze w I Rzeczypospolitej, obecnie wieś ta jest na Litwie. W 1802 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Ancun w powiecie wileńskim. W 1804 już w zaborze rosyjskim rozpoczął naukę w szkole bazylianów ...

Kęstutis Masiulis

Kęstutis Masiulis – litewski fizyk, wykładowca nauk humanistycznych, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej.

Dainius Pavalkis

W 1984 ukończył studia lekarskie w Instytucie Medycznym w Kownie. W 1981 podjął pracę zawodową w szpitalu, specjalizował się w chirurgii, pełnił funkcje dyrektorskie w placówkach medycznych. Jednocześnie w 1986 zaczął działalność naukową, obronił ...

Rimantas Didžiokas

W 1976 ukończył studia w Kowieńskim Instytucie Politechnicznym, uzyskując tytuł inżyniera-mechanika maszyn przemysłu spożywczego. W latach 1986–1987 odbył staż na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. W drezdeńskiej uczelni kształcił się również w ...

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – szkoła średnia działająca w Płocku, będąca jedną z najstarszych szkół w Polsce. Obecnie działa pod nazwą "Liceum ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego”, ...

Egidijus Šileikis

Egidijus Šileikis - litewski prawnik, konstytucjonalista, profesor prawa publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, sędzia Sądu Konstytucyjnego Litwy.

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej – wydział Politechniki Śląskiej mający siedzibę w Katowicach. Posiada uprawnienia do habilitacji i doktoryzowania naukowców w zakresie metalurgii i w zakresie inżynierii materiałowej. Zatrudni ...

Centrum Wyszkolenia Kawalerii

15 sierpnia 1920 r. została utworzona przez Ministra Spraw Wojskowych Centralna Szkoła Jazdy z siedzibą w Grudziądzu poprzez połączenie dotychczas działających szkół kawaleryjskich Szkoły Oficerów Jazdy ze Starej Wsi, Przemyśla i Grudziądza oraz ...

Oświata w Polsce

Oświata w Polsce – całokształt działań w historii Polski służących kształceniu i wychowaniu. Podstawowymi strukturami, w których prowadzi się działalność oświatową w państwie jest system oświaty oraz szkolnictwo wyższe.

Agnė Širinskienė

W 2000 uzyskała tytuł magistra teologii pastoralnej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. W 2005 została doktorem sztuki na tym samym uniwersytecie. W 2006 odbyła staż na Georgetown University w Waszyngtonie. W 2009 natomiast otrzymała tytuł magist ...

Rajd Meksyku 2014

Rajd Meksyku 2014 – kolejna, 11 edycja rajdu samochodowego Rajd Meksyku rozgrywanego w Meksyku. Rozgrywany był od 6 do 9 marca 2014 roku. Bazą rajdu była miejscowość León. Była to trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został ...

Rajd Meksyku 2020

Rajd Meksyku 2020 – 17. Rajd Meksyku rozgrywany w Meksyku od 12 do 15 marca 2020 roku. Była to trzecia runda Rajdowych mistrzostw świata w roku 2020. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Baza imprezy była zlokalizowana w Meksyku w miej ...

León (Guanajuato)

León, oficjalnie León de los Aldamas – miasto położone w środkowym Meksyku, w stanie Guanajuato, na wysokości około 800 m n.p.m. Jako miasto centralne liczy sobie 1.1 mln mieszkańców, a jako zespół miejski 1.4 mln. Jest szóstym co do wielkości mi ...

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn – międzynarodowy turniej siatkarski, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej na świecie. Rozgrywany cyklicznie od 1949 roku i organizowany pod egidą FIVB. Najwięcej tytułów mist ...

Avondale (Chicago)

Avondale – jedna z 77 oficjalnie wyznaczonych dzielnic Chicago, położona w północno-zachodniej części miasta, pomiędzy rzeką Chicago a ulicami Diversey Avenue, Addison Street i Pulaski Road. Jej potoczna nazwa, funkcjonująca wśród Polonii, to Jac ...

Sabak Ha

Według naukowców jaskinia nigdy nie była sucha, o czym może świadczyć np. brak stalaktytów i stalagmitów. Temperatura wody jest stała i wynosi 24 stopnie Celsjusza. Jaskinia położona jest 1.5 godziny drogi od Meridy. Dostęp do powierzchni wody je ...

Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2018

Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2018 – piąta oficjalna edycja ampfutbolowych mistrzostw świata, która odbyła się w Meksyku w dniach 27 października-4 listopada 2018. Jego zwycięzcą została po reprezentacja Angoli, która pokonała w finale Turcję. ...

Mistrzostwa świata do lat 18 w hokeju na lodzie mężczyzn 2011

13. Mistrzostwa świata do lat 18 w hokeju na lodzie mężczyzn 2011 rozegrane zostały w dniach 14 - 24 kwietnia 2011 w niemieckich - Crimmitschau oraz w Dreźnie. Mecze rozgrywane były w dwóch halach: Kunsteisstadion im Sahnpark oraz EnergieVerbund ...

Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones Rivera – meksykański polityk, były prezydent Senatu i gubernator stanu Sonora.