ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 394

Klearchos

Klearchos ze Sparty był jednym z wybitniejszych dowódców najpierw spartańskich, podczas wojny peloponeskiej, a później jako wódz najemników. Zginął w 401 r. p.n.e., podstępnie zamordowany przez Persów, gdy dowodził najemnikami wspierającymi uzurp ...

Dzikie gęsi

Dzikie gęsi – brytyjski film akcji z 1978 roku w reż. Andrew V. McLaglena. Adaptacja powieści Daniela Carneya pod tym samym tytułem.

Bitwa nad Granikiem

Bitwa nad Granikiem – starcie zbrojne, które miało miejsce w maju roku 334 p.n.e. podczas wyprawy Aleksandra Macedońskiego przeciwko Persji. Bitwa została wygrana przez Aleksandra i zapoczątkowała jego pasmo sukcesów w Azji.

Wolni Oficerowie (Egipt)

Wolni Oficerowie – nielegalna, konspiracyjna organizacja wojskowa powstała w armii egipskiej w 1949. Jej członkowie zorganizowali rewolucję egipską r. 1952 i utworzyli po niej nową elitę władzy w kraju.

Stacja Zborna Oficerów Rothesay

Stacja Zborna Oficerów Rothesay – jednostka wojskowa Polskich Sił Zbrojnych, pełniąca rolę obozu izolacyjnego. Stacja Zborna Oficerów Rothesay była obozem karnym, w którym gen. Władysław Sikorski umieszczał nieprzychylnych mu oficerów-piłsudczykó ...

Oficer polityczny

Oficer polityczny – żołnierz w stopniu podporucznika lub wyższym pełniący służbę w Siłach Zbrojnych PRL w korpusie oficerów politycznych w latach 1948–1990. Oficerowie polityczni pełnili służbę w ludowym Wojsku Polskim i innych państwach Układu W ...

Koło Oficerów Polskich w Petersburgu

Koło Oficerów Polskich w Petersburgu – tajna organizacja konspiracyjna zawiązana w 1857 przez polskich oficerów, słuchaczy Akademii Sztabu Generalnego w Sankt Petersburgu pod kierownictwem Zygmunta Sierakowskiego. Wpływem swym obejmowało kilkuset ...

Trzeci oficer

Trzeci oficer – polski serial telewizyjny, emitowany od 4 września 2008 do 27 listopada 2008 w TVP2. Wyświetlany także w TVP Polonia z angielskimi napisami. Jest kontynuacją seriali Oficer oraz Oficerowie.

Oficer (serial telewizyjny)

Oficer – polski serial sensacyjny, emitowany od 17 marca do 23 czerwca 2005, przedstawiający losy warszawskich policjantów ze specjalnej grupy pościgowej oraz niebezpiecznych przestępców. Zdjęcia do serialu Oficer trwały od czerwca do październik ...

Korpus Oficerów Żandarmerii 1816-1830

17 października 1816 roku car Rosji i król Polski, Aleksander I wydał dekret o utworzeniu Żandarmerii w Królestwie Polskim. Wspomniany akt prawny między innymi zawierał etat formacji zgodnie, z którym w Korpusie Żandarmerii powinno pełnić służbę ...

Polacy – oficerowie armii austriackiej

Polacy – oficerowie armii austriackiej – niepełna lista Polaków – oficerów armii austriackiej, ułożona alfabetycznie według nazwisk. Obok nazwisk znajdują się również daty życia poszczególnych oficerów. Jan Nepomucen Potocki ur. 1761, zm. 1815 Fi ...

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – związek powstał w 1922 jako organizacja skupiająca oficerów rezerwy z terenu II Rzeczypospolitej pod hasłem Wszystko dla Państwa - Państwo ponad wszystko ". Prowadził działalność samokształceni ...

Starszeństwo oficerów

Starszeństwo to zasada, która ustala hierarchię oficerów o tym samym stopniu oficerskim w danym Korpusie Osobowym. Starszeństwo w Wojsku Polskim wprowadzono ustawą z dnia 2 sierpnia 1919, O ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w Wo ...

Szkoła Aplikacyjna Oficerów Piechoty

Szkoła Aplikacyjna Oficerów Piechoty powstała w 1919 w Rembertowie. Zadaniem Szkoły było zapoznanie oficerów z nowoczesnymi metodami i środkami walki, stosowanymi na froncie zachodnim I wojny światowej. Na kilkumiesięcznych kursach uzupełniali sw ...

Oficer

Oficer – osoba zajmująca odpowiednią pozycję w hierarchii jakiejś służby. oficer dyplomowany – tytuł oficera wojskowego oficer w wojsku oficer dyżurny – doraźna funkcja oficer polityczny – stanowisko oficer policji oficer straży pożarnej oficer ż ...

Mundur wojskowy

Mundur wojskowy – charakterystyczny jednolity dla danej formacji wojskowej ubiór żołnierza. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII w. i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die Montur. Mundur wojskowy we wsp ...

Benemerenti

Benemerenti – odznaczenie honorowe ustanowione przez papieża Grzegorza XVI w 1832 roku, przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego, oddane wraz z rodzinami i społecznościami. W 1925 roku przyjęto, że medal będzie prz ...

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – publiczna, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna z siedzibą w Warszawie. W kontaktach zagranicznych uczelnia używa nazwy Military University of Technology. Według Webometrycznego Rankingu U ...

Timothy Broglio

Timothy Paul Andrew Broglio – duchowny katolicki, arcybiskup Archidiecezji Wojskowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Prowincja Viterbo

Prowincja Viterbo – prowincja we Włoszech. Nadrzędną jednostką podziału administracyjnego jest region tu: Lacjum, a podrzędną jest gmina. Liczba gmin w prowincji: 60.

Układ w Dzierzgoniu

Układ w Dzierzgoniu został podpisany 7 lutego 1249 na zamku w Dzierzgoniu, po zakończonym pierwszym powstaniu Prusów. W wydarzeniu uczestniczył legat papieski Jakub z Leodium, późniejszy papież Urban IV. Umowa została podpisana po klęsce Prusów p ...

Cmentarz w Ursusie

Cmentarz był początkowo terenem wojskowym. W latach okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej cmentarz rzekomo służył jako miejsce licznych egzekucji Polaków i Żydów. Jesienią 1944 zaczęto wykorzystywać go jako teren grzebalny. W tym czasie ...

Carlow (hrabstwo)

Carlow – hrabstwo znajdującym się na południowym wschodzie Irlandii, w prowincji Leinster. Stolicą hrabstwa jest miasto Carlow, które leży nad rzeką Barrow.

Piotr Libera

Piotr Libera – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007, biskup diecezjalny płocki ...

Kościół św. Kazimierza i klasztor księży Misjonarzy we Lwowie

Pierwszą świątynię w miejscu późniejszego kościoła św. Kazimierza ufundował w 1639 lwowski kupiec, Ormianin Izaak Agopsowicz. Wzniesienie świątyni, która otrzymała wezwanie św. Krzyża, przypisywane było Pawłowi Rzymianinowi. W okresie późniejszym ...

Estoński Legion Lotniczy

Estoński Legion Lotniczy – nieformalna nazwa jednostek lotniczych Luftwaffe złożonych z Estończyków istniejących podczas II wojny światowej. 18 października 1943 r. na lotnisku w Jöhvi, na zachód od Narwy, na bazie dwóch eskadr 127 Morskiej Zwiad ...

Bałtyckie niebo

Bałtyckie niebo – radziecki film wojenny z 1960 roku, w reżyserii Władimira Wengerowa, na motywach powieści Nikołaja Czukowskiego.

131 Eskadra Myśliwska

131 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. W kampanii wrześniowej 1939 eskadra walczyła w składzie Armii "Poznań”. W dziewiątym dniu wojny rozwiązano eskadrę i odesłano prawie cały personel d ...

152 Eskadra Myśliwska

152 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra został sformowana na lotnisku Porubanek na bazie rozformowanej 143 eskadry myśliwskiej z Torunia. W kampanii wrześniowej 1939 walczyła w skł ...

332. Grupa Myśliwska

332. Grupa Myśliwska – grupa lotnictwa myśliwskiego Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, popularnie nazywana "Tuskegee Airmen”, sformowana w 1941 r. z afroamerykańskich obywateli USA, przeszkolonych w zakresie pilotażu na samolotach myśli ...

123 Eskadra Myśliwska

123 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra sformowana została w 1933 w składzie 2 pułku lotniczego. W kampanii wrześniowej walczyła w składzie Brygady Pościgowej. Godło eskadry: biało ...

III/2 dywizjon myśliwski

III/2 dywizjon myśliwski – III dywizjon myśliwski 2 pułku lotniczego – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Dywizjon był organicznym pododdziałem 2 pułku lotniczego stacjonującym na lotnisku Kraków-Rakowice. W ...

122 Eskadra Myśliwska (2 plot)

122 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra sformowana w 1925 jako 114 eskadra myśliwska. W 1928 przemianowana na 122 eskadrę myśliwską. We wrześniu 1939 walczyła w składzie lotnictwa ...

112 Eskadra Myśliwska (1 plot)

112 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra powstała w 1919 na bazie francuskiej 580 eskadry salmsonów. W 1920 otrzymała nazwę 18 eskadra wywiadowcza. W 1921, po scaleniu z 19 eskadrą ...

11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (LWP)

W październiku 1944 na lotnisku Karliwka, koło Połtawy, w ramach organizowanej wówczas 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego został sformowany 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Do marca 1945 stan osobowy pułku przechodził szkolenie na lotnisku formowani ...

161 Eskadra Myśliwska

161 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana we Lwowie jesienią 1937. W kampanii wrześniowej 1939 walczyła w składzie lotnictwa Armii "Łódź”. Godło eskadry: "Indyk" " ...

Bloch MB.152

Koncepcja budowy samoloty myśliwskiego Bloch MB.152C1 zrodziła się na początku lat trzydziestych XX wieku, gdy francuskie lotnictwo wojskowe zwróciło się do wytwórni lotniczych o zbudowanie samolotu myśliwskiego w układzie dolnopłata. Taki typ sa ...

Medal "Za wybitność w służbie wojskowej”

Medal "Za wybitność w służbie wojskowej” – radzieckie odznaczenie wojskowe. Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 28 października 1974 roku, jego statut został poprawiony dekretem z dnia 18 lipca 1980 roku. Medal posiada dwa st ...

Wojskowa Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K.J. Woroszyłowa

Wojskowa Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K.J. Woroszyłowa Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова, potocznie Woroszyłówka lub Woroszyłowka – radziecka wojskowa uczelnia wyższa, istniejąca ...

Radziecki cmentarz w Bornem Sulinowie

Radziecki cmentarz wojskowy w Bornem Sulinowie – cmentarz wojskowy położony w lesie w pobliżu Bornego Sulinowa. Powstał w 1945, po założeniu radzieckiej bazy wojskowej w Bornem Sulinowie, działał do likwidacji bazy w 1992. Na terenie cmentarza zn ...

Armia Radziecka

Armia Radziecka, ros. Советская армия – oficjalna nazwa sił zbrojnych ZSRR, używana od lutego 1946, RKKA).

Kaliniński Okręg Wojskowy

Okręg został zorganizowany w 28 lipca 1938 roku, na terytorium obwodu kalińskiego i jarosławskiego. Do głównych zadań okręgu było formowanie nowych jednostek wojskowych. Siedzibą dowództwa okręgu był Kalinin. W czasie wojny radziecko-fińskiej w 1 ...

Jarosławski Okręg Wojskowy

Okręg został zorganizowany na podstawie rozkazu Najwyższej Rady Wojskowej z dnia 31 marca 1918 roku i został jej podporządkowany. W jego skład włączono terytorium guberni: włodzimierskiej, kostromskiej, niznonowogrodzkiej, twerskiej, jarosławskie ...

Karpacki Okręg Wojskowy

Karpacki Okręg Wojskowy - okręg wojskowy Armii Czerwonej na terenie Ukraińskiej SRR; następnie okręg wojskowy Sił Zbrojnych Ukrainy. Dowództwo radzieckiego Karpackiego Okręgu Wojskowego mieściło się przy ul. Stryjskiej 88 we Lwowie. Obecnie na te ...

Woroneski Okręg Wojskowy

Okręg zgodnie z rozkazem z dnia 28 maja został ponownie sformowany w czerwcu 1946 roku. Objął on swoim obszarem obwody: woroneski, kurski, orłowski, briański, tambowski, bałaszowski, biełogorodzki i lipiecki. Na terytorium okręgu znajdowało się 1 ...

Medal jubileuszowy "30 lat Armii Radzieckiej i Floty”

Medal jubileuszowy "30 lat Armii Radzieckiej i Floty” – radziecki jubileuszowy medal wojskowy. Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 22 lutego 1948 roku, dekretem z 5 lutego 1951 roku zmieniono jego statut.

Strzelec wyborowy

Strzelec wyborowy – żołnierz lub członek innej uzbrojonej formacji wyszkolony w precyzyjnym strzelaniu na dużą odległość, obserwacji i maskowaniu. Uzbrojenie strzelca wyborowego stanowi karabin wyborowy, specjalnie wyselekcjonowana broń wyposażon ...

Sztucer

W XVIII i XIX wieku sztucerów używali w wojsku strzelcy wyborowi, których w Prusach, Austrii i Rosji nazywano jegrami, a w Polsce strzelcami celnymi. W I Rzeczypospolitej na mocy decyzji sejmu produkowany był w latach 1790–1794 w Fabryce Broni w ...

Ghillie suit

Ghillie suit – strój maskujący używany głównie przez strzelców wyborowych. Ghillie suit różni się od innych metod kamuflowania, swoim naturalnym wyglądem i rozmywaniem sylwetki człowieka. Ghillie suit jest znakomitym strojem maskującym, gdyż ludz ...

Strzelcy Graniczni

Strzelcy Graniczni – formacja graniczna II Rzeczypospolitej pełniąca służbę na granicy z Niemcami w latach 1920-1921. 3 marca 1920 roku wiceminister spraw wojskowych generał podporucznik Kazimierz Sosnkowski przemianował dotychczasową formację "W ...