ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 398

Centrum Szkolenia WOP

pluton kawalerii kurs oficerski Wydział Polityczno-Wychowawczy. Oddziały Szkolenia batalion podoficerów zawodowych Wydział Wyszkolenia Komenda i pododdziały obsługi Kwatermistrzostwo W 1947 roku w skład centrum włączono Samodzielny Zakład Tresury ...

Brygada KOP "Wilno”

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzen ...

Brygada KOP "Wołyń”

We wrześniu 1924 roku powołany został Korpus Ochrony Pogranicza. 1 Brygada Ochrony Pogranicza sformowana została w pierwszym etapie formowania Korpusu na podstawie rozkazu L. dz. 12044/O.de B./24 szefa Sztabu Generalnego z dnia 27 września 1924 r ...

Brygada KOP "Nowogródek”

We wrześniu 1924 roku powołano Korpus Ochrony Pogranicza. 2 Brygada Ochrony Pogranicza zorganizowana została w pierwszym etapie formowania Korpusu. Podstawą formowania był rozkaz szefa Sztabu Generalnego nr L. dz. 12044/O.de B./24 z dnia 27 wrześ ...

Pułk KOP "Głębokie”

Jesienią 1927 roku w składzie 3 Brygady Ochrony Pogranicza została utworzona 3 Półbrygada Ochrony Pogranicza. Dowódcy półbrygady podporządkowane zostały dwa bataliony graniczne i dwa szwadrony kawalerii. Dowództwo półbrygady rozmieszczono w Podśw ...

Wojska Ochrony Pogranicza

Wojska Ochrony Pogranicza – formacja wojskowa, część Sił Zbrojnych PRL i służba MSW, odrębny rodzaj wojsk powołany w 1945 r. do ochrony granic Polski. Największy stan Wojska Ochrony Pogranicza osiągnęły w październiku 1953 roku – 33 675 wojskowyc ...

Brygada KOP "Polesie”

Do czasu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, czyli do jesieni 1920 roku, wschodnią granicę państwa polskiego wyznaczała linia frontu. Dopiero zarządzeniem z 6 listopada 1920 roku utworzono Kordon Graniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych. W poł ...

Zapole (rejon lubomelski)

Zapole – wieś na Ukrainie w rejonie lubomelskim, w obwodzie wołyńskim. W II Rzeczypospolitej miejscowość wchodziła w skład gminy wiejskiej Luboml w powiecie lubomelskim województwa wołyńskiego. Do II wojny światowej w pobliżu wsi znajdowały się t ...

Gmina Chotiaczów

Gmina Chotiaczów – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. wołyńskim. Siedzibą gminy był Chotiaczów. W okresie międzywojennym gmina Chotiaczów należała do powiatu włodzimierskiego w woj. wołyńskim. Według stanu z dnia 4 stycznia 1936 r ...

Gmina Malin

Gmina Malin – dawna gmina wiejska w powiecie dubieńskim województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Malin. W skład gminy wchodziło 37 gromad.

Sejwy

Sejwy – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Puńsk. Wieś królewska ekonomii grodzieńskiej położona była w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego. W okresie II Rzeczypospolitej o ...

Siwce Łagodne

Osada została opisana w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Z opisu wynika, że w 1889 roku zaścianek szlachecki Siwce Łagodne leżał w powiecie dziśnieńskim guberni wileńskiej Imperium Rosyjskiego. Znajdowały się tu 2 domy, mieszkało 23 mi ...

Ostaszków

Ostaszków – miasto w Rosji założone w 1587 roku, w obwodzie twerskim, ok. 190 km na zachód od Tweru, położone nad jeziorem Seliger przy linii kolejowej Wielkie Łuki–Bołogoje. Prawa miejskie uzyskało w 1770 roku. W mieście rozwinął się przemysł le ...

Burdykowszczyzna

Burdykowszczyzna – nieistniejący obecnie folwark i majątek na Białorusi, w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego, około 27 km na północ od Baranowicz.

Leśniczówka (gmina Ruda-Huta)

Leśniczówka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta. Do 1954 r. miejscowość należała do gminy Staw, następnie w gromadzie Leśniczówka. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ...

Ruda (powiat janowski)

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła 459 mieszkańców i była piątą co do wielkości miejscowością gminy Janów Lubelski.

Lute

Wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie urzędowskim województwa lubelskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. li ...

Zarudnia

Zarudnia – wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego liczyła 204 mieszkańc ...

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1991–1993)

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 27 października 1991. Pierwsze posiedzenie odbyło się 25 i 26 listopada 1991, a ostatnie, 45. – 27, 28 i 29 maja 199 ...

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji (1997–2001)

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 września 1997. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 października 1997, a ostatnie, 119. – 18 września 2001. Kaden ...

Podział administracyjny II Rzeczypospolitej

1 kwietnia 1932 roku nastąpiła masowa likwidacja powiatów. Zniesiono 21 najmniejszych bądź najsłabszych powiatów, głównie na terenie województw poznańskiego i krakowskiego. Równocześnie, w największych miastach zaczęły powstawać powiaty grodzkie. ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1919 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1919 roku - Pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory parlamentarne mające na celu powołanie jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego. Odbyły się one 26 stycznia 1919 roku, choć skład Sejmu był uzupełniany do 24 marca ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone przez prezydenta RP Lecha Wałęsę na 19 września 1993; zostały rozpisane na skutek zarządzenia prezydenta o rozwiązaniu Sejmu 31 maja 1993. Wybory zakończyły się zwyc ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku - odbyły się 27 października i były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne, gdyż wybory w 1989 były tylko częściowo wolne. Walka o wszystkie mandaty poselskie i ...

Wojewodowie II Rzeczypospolitej

Stefan Bądzyński 1 lutego 1920 – 18 października 1920 Marian Rembowski 12 sierpnia 1924 – 24 listopada 1927 Stefan Kirtiklis 17 lipca 1936 – 9 września 1937 Stanisław Michałowski 8 marca 1934 – 29 września 1934 p.o. Henryk Ostaszewski 9 listopada ...

Senatorowie I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1991)

Senatorowie I kadencji zostali wybrani 4 i 18 czerwca 1989 oraz w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych 8 października 1989, 4 i 18 lutego 1990 oraz 27 maja i 10 czerwca 1990. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem drugiej tury wybor ...

Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac Branickich – zabytkowy pałac w Białymstoku, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym określany mianem "Wersalu Podlasia”, "Wersalem Północy”, a także "Polsk ...

Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–1997)

Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 19 września 1993 oraz w wyniku wyborów uzupełniających. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu III kadencji wyznac ...

Senatorowie IV kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2001)

Senatorowie IV kadencji zostali wybrani 21 września 1997 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 1997, ich ...

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1928–1930)

Sejm II kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 4 marca 1928. 27 marca 1928 Marszałkiem Sejmu wybrano Ignacego Daszyńskiego PPS, zaś wicemarszałkami byli: Seweryn Czetwertyński ZLN, Jan Dąbski SCh, Zygmunt Marek PPS – ...

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji (1938–1939)

Sejm V kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 6 listopada 1938 roku. Sejm V kadencji po raz ostatni zebrał się na sesję nadzwyczajną 2 września 1939 r., po wybuchu II wojny światowej, by znowelizować ordynację wyborc ...

Jan Biejkowski

Jan Biejkowski herbu Jastrzębiec – sygnatariusz konfederacji warszawskiej, stolnik przemyski w latach 1571-1590, starosta gąbiński w 1581 roku.

Michał Zielonka

Michał Zielonko herbu Jastrzębiec – stolnik lwowski od 1761, podkomorzy lwowski od 1765, deputat na Trybunał Koronny w 1765, rotmistrz chorągwi i komendant II Brygady w Dywizji Ukraińskiej i Podolskiej od 1777, generał major kawalerii komenderują ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1938 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1938 roku - były to ostatnie wybory parlamentarne w historii II Rzeczypospolitej. Wybory do sejmu V kadencji zostały przeprowadzone 6 listopada. 13 listopada odbyły się do senatu V kadencji. W obydwu głosowaniach z ...

Jarosz Jewłaszewski

Jarosz Jewłaszewski herbu Topór – pisarz ziemski nowogródzki w 1606 roku, dworzanin hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Jego dziadem był prawosławny biskup Makary Jewłaszewski. Jego ojciec Teodor Jewłaszewski przeszedł w młodości na kalwinizm i w t ...

Antoni Tołłoczko

Antoni Felicjan Tołłoczko herbu Pobóg – pisarz grodzki powiatu wołkowyskiego, wojski wołkowyski. Był członkiem konfederacji Czartoryskich w 1764 roku i posłem na sejm konwokacyjny 1764 z województwa smoleńskiego. Członek konfederacji Adama Ponińs ...

Jan Kazimierz Makowiecki

Jan Kazimierz Makowiecki herbu Pomian – szambelan królewski od 1791 roku, kasztelan słonimski w 1793 roku, podkomorzy słonimski w 1778 roku, marszałek powiatu słonimskiego, chorąży słonimski, poseł. Jako poseł powiatu słonimskiego na sejm elekcyj ...

Franciszek Giedroyć

Franciszek Giedroyć herbu Hippocentaurus – oboźny polny litewski w 1757 roku, podczaszy wołkowyski, towarzysz petyhorski. Był członkiem konfederacji radomskiej 1767 roku. W załączniku do depeszy z 2 października 1767 roku do prezydenta Kolegium S ...

Karol Litawor Chreptowicz

Karol Litawor Chreptowicz herbu Odrowąż – chorąży nadworny litewski w latach 1781-1786, strażnik polny litewski w 1759 roku, pisarz ziemski grodzieński w latach 1746-1781, starosta grodzieński w latach 1786-1795, komisarz Komisji Porządkowej Cywi ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 1922 roku

Wyborcy z całego obszaru Polski wybierali 444 posłów, z czego 372 z list okręgowych, zaś 72 z list państwowych. Kraj został podzielony na 64 okręgi wyborcze. Miasto Stołeczne Warszawa stanowiło oddzielny okręg wyborczy. Wymienione niżej okręgi wy ...

Historia Poznania 1650–1768

Już w 1654 w Wielkopolsce magnaci utworzyli antykrólewski front, na czele którego stał wojewoda poznański Krzysztof Opaliński, działający w porozumieniu z Jerzym Lubomirskim i Januszem Radziwiłłem. Wiosną następnego roku, w związku z narastającym ...

Krwawa niedziela na Wołyniu

Krwawa niedziela na Wołyniu – 11 lipca 1943 roku, punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ...

Teodor Billewicz (szambelan królewski)

Teodor Billewicz herbu Mogiła – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od 1765 roku, regimentarz i konsyliarz konfederacji barskiej Księstwa Żmudzkiego przy bracie Tadeuszu od 1771, ciwun wieszwiański w latach 1765-1784, podstoli wiłko ...

Jan Ignacy Monkiewicz

Jan Ignacy Monkiewicz herbu Lubicz – sędzia ziemski wileński w latach 1765-1767, podsędek wileński w latach 1748-1765, cześnik wileński w latach 1731-1748, dyrektor wileńskiego sejmiku elekcyjnego deputatów w 1749 roku, dyrektor wileńskiego sejmi ...

Krzysztof Giedroyć

Krzysztof Giedroyć herbu Hippocentaurus – podkomorzy wileński w latach 1777-1793, chorąży wileński w latach 1765-1777, stolnik wileński w latach 1755-1765, komisarz Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej województwa wileńskiego w 1790 roku, poseł ...

Józef Mikołaj Narbutt

Józef Mikołaj Narbutt herbu Trąby – chorąży nadworny Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1794 roku, chorąży lidzki w latach 1768-1794, stolnik lidzki w latach 1764-1768, konsyliarz powiatu lidzkiego konfederacji generalnej Wielkiego Księstwa Litewsk ...

Jan Charlęski

Jan Charlęski herbu Bończa – kasztelan bracławski w latach 1618-1625, podkomorzy łucki w latach 1582-1618, sędzia deputat Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie, senator I Rzeczypospolitej. W czasie elekcji 1587 roku głosował najpierw na Piasta, ...

Gabriel Hulewicz

Gabriel Hulewicz herbu Nowina – chorąży czernihowski w latach 1639-1672, rotmistrz królewski. Deputat na Trybunał Główny Koronny w latach 1632/1633, 1638/1639 z województwa wołyńskiego. Poseł na sejmy 1631, 1638, 1642, 1648, sejm koronacyjny 1649 ...

Ogrodniki (powiat moniecki)

Ogrodniki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Knyszyn. W 1921 wieś ówcześnie kolonia należała do gminy Kalinówka. Według Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku kolonię zamieszkiwało 65 osób, wśród kt ...

Aleksander Sosna

Aleksander Sosna, biał. Аляксандр Сасна, Alaksandr Sasna – polski urzędnik samorządowy, działacz prawosławny, poseł na Sejm VII kadencji, były doradca społeczny prezydenta RP i wiceprezydent Białegostoku.