ⓘ Józef Musielok

                                     

ⓘ Józef Musielok

Studia magisterskie z zakresu fizyki ukończył w 1968 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 1976 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki specjalność: optyka atomowa i molekularna w 1991 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w oparciu o rozprawę zatytułowaną Starkowskie rozszerzenie linii widmowych i jego wykorzystanie w diagnostyce plazmy. W 2003 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Specjalizuje się w fizyce doświadczalnej i spektroskopii plazmy.

Od 1968 zawodowo związany z WSP w Opolu, w 1994 przekształconą w Uniwersytet Opolski. W 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2006 został profesorem zwyczajnym w Instytucie Fizyki UO. Pełnił szereg funkcji na uczelni, był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 1990–1992, dyrektorem Instytutu Fizyki 1993–1996, 2005–2008), prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą 1996–2002 oraz rektorem uczelni 2002–2005.

Uzyskiwał członkostwo m.in. w Polskim Towarzystwie Fizycznym i Polskim Towarzystwie Chemicznym.

                                     
  • uniwersyteckiej rektorów: Antoni Opolski 1959 - 1961 Józef Musielok 2002 - 2005 oraz prorektorów: Józef Musielok 1999 - 2002 wielokrotnie obejmowali też funkcję
  • Paraolimpijskich. Jan F. Lewandowski dziennikarz i publicysta filmowy. Józef Musielok fizyk atomowy specjalizujący się w spektroskopii plazm. Johann Wendt
  • Nicieja ur. 1948 historyk i historyk sztuki 2002 2005: prof. dr hab. Józef Musielok ur. 1946 fizyk 2005 2008: prof. dr hab. Stanisław Nicieja ur. 1948