ⓘ Jan Marek Matuszkiewicz

                                     

ⓘ Jan Marek Matuszkiewicz

W latach 1965–1971 studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 do 1976 był pracownikiem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 r. zatrudniony jest w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 2007 r. pracuje także w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doktorat obronił w 1977 r. na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitowany w 1991 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 1992 r. członek Rady Naukowej IGiPZ PAN, od 2002 r. członek Komitetu Ekologii PAN, od 2007 r. członek Komitetu Botaniki PAN. Od 2007 roku także członek Komitetu Narodowego ds. współpracy z międzynarodowym programem "Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” IGBP Global Change przy Prezydium PAN. Zatrudniony w IGiPZ PAN oraz jako profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kieruje Zakładem Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazu. Jest członkiem International Association of Vegetation Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Postanowieniem z dnia 26 lutego 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński nadał J.M. Matuszkiewiczowi tytuł profesora.

W działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach typologii zbiorowisk leśnych i poznaniem ich charakterystyki siedliskowej i biogeograficznej, kartografią roślinności, typologią krajobrazu i regionalizacją geobotaniczną, dynamice, funkcjach i strukturze roślinności. Zajmuje się także zastosowaniem ekologii roślin i geobotaniki w leśnictwie, planowaniu przestrzennym i ochronie przyrody.

W 1990 został wyróżniony nagrodą Sekretarza Naukowego PAN. W 2013 otrzymał Medal im. Władysława Szafera.

Wybrane publikacje
 • Zespoły leśne Polski. 2006. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 365. ​ISBN 83-01-14555-2 ​.
 • Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. red. 2007. IGiPZ PAN Monografie 8, s. 978. ​ISBN 978-83-87954-78-0 ​.
 • Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. 1993. Prace Geogr. 158: 1-107.
                                     

1. Życie prywatne

Jest synem Władysława Matuszkiewicza i Anieli Matuszkiewicz de domo Sadłowskiej oraz prawnukiem Tadeusza Skałkowskiego. Jest żonaty i ma troje dzieci.

                                     
 • Matuszkiewicz polskie nazwisko. Antoni Matuszkiewicz ur. 13 sierpnia 1945 we Lwowie polski poeta, prozaik, dramaturg, publicysta. Jan Marek Matuszkiewicz
 • Władysław Józef Matuszkiewicz ur. 11 kwietnia 1921 we Lwowie, zm. 11 października 2013 w Grodzisku Mazowieckim polski botanik, fitosocjolog. Syn Władysława
 • dr hab. Karol Latowski 2010 prof. dr hab. Jan Kopcewicz 2013 prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz 2013 prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek 2013
 • Lista zbiorowisk roślinnych Polski syntaksonomia fitosocjologia Jan Marek Matuszkiewicz Zespoły leśne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 • cordatum żywokost sercowaty Tussilago farfara podbiał pospolity Jan Marek Matuszkiewicz Zespoły leśne Polski. Wydaw. Naukowe PWN, 2001. ISBN 83 - 01 - 13401 - 1
 • Marek Sart, właściwie Jan Szczerbiński ur. 4 czerwca 1926 w Łodzi, zm. 6 listopada 2010 w Otwocku polski kompozytor muzyki rozrywkowej i aranżer.
 • Lista zbiorowisk roślinnych Polski syntaksonomia fitosocjologia Jan Marek Matuszkiewicz Zespoły leśne Polski. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005 Natura
 • Naukowe PZW s. 71 - 84, 2006. Polski Związek Wędkarski pol. Jan Marek Matuszkiewicz Potencjalna roślinność naturalna Polski pol. IGiPZ PAN, Warszawa
 • Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 721. ISBN 83 - 214 - 1305 - 6. Jan Marek Matuszkiewicz Zespoły leśne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001