ⓘ Salvatore Matano

                                     

ⓘ Salvatore Matano

Ukończył seminarium w Warwick. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1971 w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk kardynała Jamesa Hickeya. W roku następnym uzyskał licencjat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. W roku 1983 uzyskał tam również doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju pracował jako wykładowca na swej alma mater, a także w Kurii Diecezjalnej jako dyrektor ds. duchowieństwa i asystent kanclerza. W roku 1991 został sekretarzem nuncjatury w Waszyngtonie powtórnie wybrany na to stanowisko w 2000. W latach 1992-1997 wikariusz generalny i moderator kurii diecezji Providence. Od roku 1993 posiadał godność infułata.

3 marca 2005 mianowany koadiutorem biskupa Burlington w stanie Vermont. Sakry udzielił mu nuncjusz Gabriel Montalvo Higuera. Sukcesję przejął 9 listopada 2005.

6 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Rochester. Ingres odbył się 3 stycznia 2014.

                                     
  • 1966 - 1969 Joseph Lloyd Hogan 1969 - 1978 Matthew Clark 1979 - 2012 Salvatore Matano od 2013 Oficjalna strona internetowa diecezji Rochester ang. Diecezja
  • 1956 - 1971 John Aloysius Marshall 1971 - 1991 Kenneth Angell 1992 - 2005 Salvatore Matano 2005 - 2013 Christopher Coyne od 2014 Mount Saint Joseph Academy
  • została przełożona na czas nieokreślony na wniosek biskupów, w tym bp Salvatore Matano W języku polskim ukazały się: Wstęp do Religii - Wyd. Fundacja św
  • Bazylika Santissimo Salvatore Bazylika Najświętszego Zbawiciela rzymskokatolicki kościół w Pawii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Jest kościołem
  • 30 czerwca 1934 z rąk kardynała Alessio Ascalesi z biskupami Salvatore del Bene i Salvatore Meo jako współkonsekratorami. 14 stycznia 1950 został tytularnym
  • Konsekrator Thomas Tobin Współkonsekratorzy Louis Gelineau Salvatore Matano
  • Współkonsekrowani biskupi Robert McManus 22 lutego 1999 Salvatore Matano 19 kwietnia 2005
  • Salvatore Antibo bieg na 5000 m - 16. miejsce, bieg na 10 000 m - 4. miejsce, Francesco Bennici - bieg na 10 000 m - odpadł w eliminacjach, Salvatore
  • Poprzednik Joseph Lloyd Hogan Biskup diecezji Rochester 1979 - 2012 Następca Salvatore Matano
  • bieg na 10 000 m - 18. miejsce, Danilo Goffi - maraton - 9. miejsce, Salvatore Bettiol - maraton - 20. miejsce, Davide Milesi - maraton - 50. miejsce