ⓘ Chaggaj Merom

                                     

ⓘ Chaggaj Merom

Urodził się 23 września 1946 w Afuli, w ówczesnym Brytyjskim Mandacie Palestyny.

Służbę wojskową zakończył w stopniu kapitana. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie TelawiwskimLLB.

W wyborach w 1988 został wybrany posłem z listy Koalicji Pracy. W dwunastym Knesecie zasiadał w komisjach spraw zagranicznych i obrony; konstytucyjnej, prawa i sprawiedliwości; budownictwa oraz edukacji i kultury. W trakcie kadencji Koalicja przekształciła się w unitarną Partię Pracy, z której listy Merom uzyskał reelekcję w 1992. W trzynastym Knesecie był przewodniczącym komisji budownictwa oraz spraw zagranicznych i obrony, a także podkomisji ds. personelu i edukacji w wojsku i komitetu wspólnego ds. budżetu Knesetu. Ponadto był członkiem komisji konstytucyjnej, prawa i sprawiedliwości. W wyborach w 1996 po raz trzeci zdobył mandat poselski, a w Knesecie XIV kadencji zasiadał w komisjach spraw zagranicznych i obrony; konstytucyjnej, prawa i sprawiedliwości oraz budownictwa.

23 lutego 1999 opuścił wraz Nissimem Cewilim macierzyste ugrupowanie, by wraz z Jicchakiem Mordechajem, Dawidem Magenem, Danem Meridorem i Eli’ezerem Sandbergiem, którzy opuścili frakcję Likud-Geszer-Comet, utworzyć nowe ugrupowanie – Partię Centrum. W wyborach w 1999 utracił miejsce w parlamencie.

                                     
  • Eli ezerem Sandbergiem frakcję Likud - Geszer - Comet, by wspólnie z Chaggajem Meromem i Nissimem Cewilim z Partii Pracy utworzyć nowe ugrupowanie: Partię
  • Eli ezerem Sandbergiem frakcję Likud - Geszer - Comet, by wspólnie z Chaggajem Meromem i Nissimem Cewilim z Partii Pracy utworzyć nowe ugrupowanie: Partię
  • Eli ezerem Sandbergiem frakcję Likud - Geszer - Comet, by wspólnie z Chaggajem Meromem i Nissimem Cewilim z Partii Pracy utworzyć nowe ugrupowanie: Partię
  • izraelsko - szwajcarskiej parlamentarnej grupy przyjaźni. 23 lutego 1999 opuścił wraz Chaggajem Meromem macierzyste ugrupowanie, by wraz z Jicchakiem Mordechajem, Dawidem
  • Jisra el Kesar, Joram Las, Dawid Liba i, Masza Lubelski, Nawaf Masalaha, Chaggaj Merom Ora Namir, Uri Or, Szimon Peres, Amir Perec, Icchak Rabin, Chajjim
  • Oszaja, Efrajim Sneh, Ehud Barak, Eli Ben - Menachem, Eli Goldschmidt, Chaggaj Merom Chajjim Ramon, Micha Goldman, Mosze Szachal, Nawaf Masalaha, Nissim