ⓘ Nauki przyrodnicze

Nauki matematyczno-przyrodnicze

Nauki matematyczno-przyrodnicze to grupa nauk, do której zalicza się nauki przyrodnicze oraz matematykę i nauki w stosunku do niej pokrewne. Nauki matematyczno-przyrodnicze: geografia chemia astronomia biologia matematyka geologia fizyka Do nauk matematyczno-przyrodniczych zalicza się również bardziej szczegółowe dyscypliny nauki wchodzące w skład wyzej wymienionych oraz nauki leżące na pograniczu tych dziedzin jak np: biofizyka paleontologia geofizyka astrochemia oceanologia

Historia naturalna

Historia naturalna – termin określający wszelkie zmiany zachodzące w przyrodzie oraz dziedziny nauki, których przedmiotem jest badanie obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. W języku polskim określenie to jest obecnie rzadko używane, gdyż w tym sensie preferuje się słowo "przyrodoznawstwo”.

Matematyczne przyrodoznawstwo

Matematyczne przyrodoznawstwo jest to: odmiana przyrodoznawstwa; taki zbiór dyscyplin przyrodniczych, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami ujmowane są w zależności matematyczne. nazwa dla zbioru dyscyplin określanych dziś mianem "nauk fizykalnych”, wywodząca się z czasów Oświecenia; Nazwa bierze się stąd, że w Odrodzeniu za sprawą Galileusza popularność zyskuje platońska w swym pochodzeniu idea matematyzacji przyrody - księga natury pisana jest językiem matematyki - i prowadzenia nad nią badań w określony sposób. Matematycznemu przyrodoznawstwu przeciwstawiane je ...

Nauka i naukoznawstwo

"Nauka i naukoznawstwo" - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy. Czasopismo jest stworzone na zapleczu republikańskiego międzyresortowego naukowego zbioru "Naukoznawstwo i informatyka" "Наукознавство та інформатика". Ten zbiór Centrum wydawało od 1970 do 1992. W redakcyjne kolegium czasopisma wchodzą fachowcy z Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Chin, USA i Węgier. Artykuły mogą ukazywać się na trzech językach: ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Cel czasopisma - przybliżenie rozwoju n ...

Przyrodoznawstwo

Przyrodoznawstwo – starsze określenie nauk przyrodniczych. Najprostszym podziałem tego pojęcia jest podział na: matematyczne przyrodoznawstwo i przyrodoznawstwo opisowe. Ze względu na to, że znaczna część tego, co tradycyjnie nazywane jest "przyrodoznawstwem opisowym”, coraz częściej i chętniej korzysta z aparatu matematycznego, taki dychotomiczny podział przyrodoznawstwa obecnie zastępowany jest innymi podziałami.

Przyrodoznawstwo opisowe

Przyrodoznawstwo opisowe jest to: wywodząca się z czasów Oświecenia nazwa dla zbioru dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych i innych takich, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami nie są ujmowane w zależności matematyczne, lub zależności owe mają znaczenie drugorzędne. odmiana przyrodoznawstwa; Przyrodoznawstwu opisowemu przeciwstawiane jest matematyczne przyrodoznawstwo traktowane jako zbiór dyscyplin przyrodniczych, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami ujmowane są w zależności matematyczne. Granica między obydwiema dzied ...